Thursday, April 13, 2017

TROY VÀ 3 ĐIỀU NGHIỆM RA TỪ 3 CÂU NÓIHôm nay nói chuyện với các con về Thần thoại Hy Lạp, sau đó gia đình ngồi xem phim "Cuộc chiến thành Troy". Có 3 điều vô cùng ý nghĩa nằm ở 3 câu mà mình nghiệm ra. 

Thứ nhất: Câu nói của Mẹ Achilles (Asin) là nữ thần Biển cả Thetis đã nói với con trai mình là Asin rằng "Your Glogy will go hand in hand with your doom - Vinh Quang luôn luôn song hành với sự đọa đày". Điều này cho ta bài học là mọi thứ đều có giá của nó, vinh quang luôn song hành cùng với đau khổ. 

Thứ 2 là câu nói của Vua Priam khi sang trại của Asin xin xác của con trai mình là hoàng tử Hector. Asin nói là đêm nay sẽ cho xác để về ông làm đúng nghi lễ của một hoàng tử nhưng ngày mai ông vẫn là kẻ thù của tôi. Vua Priam đáp lại: "You are still my enemy tonight, but even enemies can show respect - Ngay đêm nay ngươi vẫn là kẻ thù của ta, nhưng kẻ thù cũng cần sự tôn trọng" . Điều đó có cho ta bài học về tính cao thượng, tôn trọng ngay chính kẻ thù mình. 

Thứ ba là lời Asin nói với người yêu Brisis, của mình - một nữ tu coi sóc đền thờ thần Apollo rằng "The Gods envy us - các vị thần ghen tị với loài người". Qủa thật, mỗi một phút giây của con người cũng có thể là giây phút cuối cùng. Các vị thần ghen tị với loài người vì họ bất tử nhưng chính cái chết mới làm cho con người coi trọng giá trị của mỗi một phút giây đang sống. 

Hôm nay bắt đầu tuần thánh theo nghi thức của người Công Giáo - Chúng ta cùng cảm nhận về sự sống, cái chết và sự phục sinh. Không hề có bóng tối và Tôn giáo cực đoan, mà chỉ có sự thiếu hiểu biết chung. Tri thức chính là ánh sáng. Nhìn dưới góc độ nào, dưới tôn giáo Độc thần hay Đa thần, mình vẫn thấy được tràn đầy hồng ân. Bởi vậy hãy sống và sống thật dồi dào !

No comments:

Post a Comment