Tuesday, September 08, 2015

"Lê Quôc Quân, ou le courage de Prométhée" - Concours des avocats 2014

Xin cám ơn Luật sư Maître Alexandra Dumitresco, thuộc Đoàn Luật sư Pháp, Người đã dự thi Concours des Avocats năm 2014 với chủ đề là bài thuyết trình bào chữa cho tôi. Tôi nghĩ thật ấn tượng, một phần là do vụ việc của tôi nhưng phần nhiều là do trình độ, khả năng diễn xuất và ngôn ngữ hùng biện của Bà. Xin cám ơn vì tất cả !
---------------o0o-----------

No comments:

Post a Comment