Tuesday, November 30, 2010

PHỤ NỮ VƯỢT BIỂN


T Nguyt (danlambao) Chng ch đã không chn mt đi sng bình lng vi cương v giám đc ch lo vic kiếm tin và m êm bên v con, anh đã đau đáu ni đau ca người thp c bé ming, là mt lut gia, anh ý thc rt rõ “pháp lut – chn nương thân ca nhân dân” đang b chà đp và anh đã mnh m ct tiếng thay bao người tr phn ut vì đt nước b ngoi bang xâm ln. Có l là mt người v, ch đã nhiu ngày lo âu, nhiu đêm khóc thm khi sut my năm nay, anh luôn b rình rp, b thm vn, b theo dõi và đe da. Gi đây trong ngc ti, gia nguy him ba vây hn anh nghĩ suy nhiu v ch, người v hin ca anh đang mt mình vượt cn và nghĩ nhiu v đa con tương lai chào đi vng bóng người cha.

*

Trong truyn thuyết, có l chng nơi nào trên thế gii có nhng câu chuyn va bi tráng, va xúc đng như câu chuyn v nhng ph n ch đi chng mòn mi, đến mc hóa đá như Vit Nam. Nhng Hòn Vng Phu, nhng nàng Tô Th t vùng đa đu gii tuyến phía bc, tri dài đến ven bin min trung như khc vào bên l dòng lch s hào hùng ca dân tc là câu chuyn đm nước mt ca nhng người v.

H chng mong được ghi nhn công lao, nhưng nếu không có h, liu nhng người đàn ông có yên lòng ra đi m đt, có yên lòng lo chuyn nước nhà? Quê hương Vit Nam như mt đnh mnh oan khiên, có quá nhiu nhng người v can trường và yên lng sut chiu dài lch s. Nhng nghit ngã xã hi đã làm thân phn đàn bà Vit Nam thành nhng ni đau hóa đá. H chng mong đón nhn nhng danh xưng đi loi như “bà m Vit Nam anh hùng”, h ch mong làm tròn trách nhim mt người v, mt người m và hnh phúc bên chng con.

“Đàn ông đi bin có đôi

Đàn bà đi bin m côi mt mình”

Tôi đang mun viết v ch Trn Th Liên, v ca Lut gia Phan Thanh Hi – blogger Anhbasg. L ra ch Liên hoàn toàn yên m vi người chng hết lòng thương yêu v con, cũng là mt doanh nhân gii giang trên thương trường cùng hai đa con xinh xn. L ra nhng ngày này, ch Liên an tâm vi chuyến vượt cn bên s chăm sóc ca người chng. Nhưng tht tr trêu, chng ch, Anhbasg đã b bt giam cm khi ch bng mang d cha, sc vóc yếu t và hai đa con chưa kp bước vào tui khôn. Mi gánh nng gia đình dn c vào đôi vai nh bé. Ai s kế bên ch trong cái đau sinh n xé rut, ai s chăm sóc hai đa con thơ di và ai s đến tri giam thăm nuôi chng???

Chng ch đã không chn mt đi sng bình lng vi cương v giám đc ch lo vic kiếm tin và m êm bên v con, anh đã đau đáu ni đau ca người thp c bé ming, là mt lut gia, anh ý thc rt rõ “pháp lut – chn nương thân ca nhân dân” đang b chà đp và anh đã mnh m ct tiếng thay bao người tr phn ut vì đt nước b ngoi bang xâm ln. Có l là mt người v, ch đã nhiu ngày lo âu, nhiu đêm khóc thm khi sut my năm nay, anh luôn b rình rp, b thm vn, b theo dõi và đe da. Gi đây trong ngc ti, gia nguy him ba vây hn anh nghĩ suy nhiu v ch, người v hin ca anh đang mt mình vượt cn và nghĩ nhiu v đa con tương lai chào đi vng bóng người cha.

Nhng khó khăn gian kh vn còn đang ch đi ch Liên phía trước, nhng ngày dài, nhng đêm thâu mong ngóng chng v. Là m, ai mà không tht rut khi nghe đa con thơ ngây bo “phi ăn ít li, vì b không còn nhà na”. Vng tr ct, căn nhà hoang tàn lnh lo, không còn tiếng cười đùa, không còn sm đưa chiu đón nhng bui con đi hc. Tôi trân trng chia s vi ch và mong s không còn nhng hòn vng phu ch chng đến hóa đá và đơn đc sinh n. Tôi mong công lý được thc thi và chng ch s sm tr v.

T Nguyt


No comments:

Post a Comment